Stichting Steunfonds van de SMOW

Help helpers helpen

Website

naar smow website


van Heeckerenstraat 2
2242 GX Wassenaar 

U WILT TOCH OOK BIJDRAGEN AAN HET WELZIJN VAN UW KWETSBARE WASSENAARSE MEDEBURGERS?

Door de ontwikkelingen op economisch gebied, bezuinigingen op de zorg aan ouderen en de toename van het aantal kwetsbare medeburgers, wenden Wassenaarders zich meer nog dan tot nu toe, tot de SMOW (Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar), die ouderen en kwetsbare mede-burgers - door middel van tal van activiteiten - helpt zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn en zelfstandig te kunnen wonen. De subsidie die de SMOW hiervoor ontvangt is niet altijd toereikend om de vele activiteiten mogelijk te maken. Het Steunfonds SMOW wil daarbij helpen en u kunt daaraan bijdragen door eenmalige of periodieke donaties aan het Steunfonds. Ook kunt u een legaat aan het Steunfonds opnemen in uw testament.

U kunt het STEUNFONDS helpen door: