Stichting Steunfonds van de SMOW

Help helpers helpen

Website

naar smow website


van Heeckerenstraat 2
2242 GX Wassenaar 

Activiteiten voor ouderen

In het recente verleden zijn onder andere de volgende activiteiten ondernomen:

  • regelmatig contact met directeur en bestuursraad van de SMOW als ook met vertegenwoordigers van de federatie van ouderenorganisaties Wassenaar
  • cofinanciering van de 'SENIOREN-gids 2010' ontworpen en uitgebracht door SWOW (nu SMOW)
  • uitbrengen van een brochure om aan de stichting bekendheid te geven
  • het verwerven van middelen voor en opzet noodfonds t.b.v het verlenen van noodhulp
  • het verschaffen van individuele noodhulp (sinds 2013 aan meerdere personen)

Gezien de economische ontwikkelingen en bezuinigingen die kwetsbare en oudere dorpsgenoten in het algemeen treffen voorziet het bestuur een toename van personen die beroep zullen doen op hulp door de stichting. Om hiervoor de nodige middelen zeker te stellen zullen de komende tijd initiatieven ter fondswerving verder worden geïntensiveerd.