Stichting Steunfonds van de SMOW

Help helpers helpen

Website

naar smow website


van Heeckerenstraat 2
2242 GX Wassenaar 

Beleid

Om de doelstellingen te verwezenlijken richt het beleid van de stichting zich voornamelijk op:

  • het zo breed mogelijk bekendheid geven aan de doelstellingen van de stichting
  • het onderhouden van nauwe en directe contacten met de SMOW en andere (ouderen-)organisaties om zo de behoeften die er leven onder Wassenaarders te onderkennen
  • waar mogelijk het stimuleren van initiatieven en deze mogelijk te maken
  • het contact maken cq. onderhouden met instellingen en particulieren die mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen middels financiĆ«le donaties dan wel anderszins
  • een verantwoord en toetsbaar beheer en aanwending van de verworven middelen en daarover regelmatig aan belanghebbenden verslag te doen

Afgezien van bovenstaande is staand beleid van de stichting dat alle activiteiten incl. die van het bestuur verricht worden op basis van vrijwilligheid en derhalve zonder enige vergoeding voor betrokkenen.