Doelstelling

De doelstelling van de stichting Steunfonds SMOW is om waar nodig en nuttig de activiteiten van de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) te ondersteunen door :

  • het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van financiŽle middelen ten behoeve van niet- of niet volledig gesubsidieerde activiteiten dan wel investeringen van SMOW
  • het verwerven, beheren en eenmalig beschikbaar stellen van financiŽle middelen ten behoeve van personen die door onvoorziene omstandigheden in moeilijkheden zijn geraakt en door SMOW geacht worden voor noodhulp in aanmerking te komen.