Eenmalige giften

U kunt het STEUNFONDS helpen door:

  • Een bijdrage te storten op
    bankrekening NL51 RABO 0366 1349 49 of
    bankrekening NL96 INGB 0004 8746 76
    t.n.v. de Stichting Steunfonds van de SMOW te Wassenaar.
  • De Stichting STEUNFONDS van de SMOW is een Algemeen Nut Beogende Instelling en kan daardoor gebruik maken van een belastingvoordeel.
    Klik hier voor nadere informatie.