Verantwoording

Naam : Stichting Steunfonds van de SMOW
Inschrijving KvK-nummer: 27268258
Fiscaal nummer : 8161.61.975

Grondslagen van waardering :

  • Over het verslagjaar 2016 is de verslaglegging uitgevoerd in Ä 's
  • De Stichting bezit op 31 december 2016 geen Effecten of andere waardepapieren.
  • De Stichting heeft op 31 december 2016 geen verplichtingen.
  • De Stichting heeft in 2016 geen vergoedingen aan bestuurders verstrekt.
  • De Stichting had in 2016 geen personeel in dienst.
Inkomsten2013201420152016
Rente inkomsten32302016
Bijdragen van begunstigers114012071253088
Retour ontvangen voorschotten5763900
Uitgaven
Administratiekosten22000
Bankkosten138148189188
Bijdragen projecten van de SMOW----
Bijdragen voor individuele noodhulp948130010101886
Klik rechts voor de BalansBalans 2013.pdfBalans 2014.pdfBalans 2015.pdfBalans 2016.pdf