Stichting Steunfonds van de SMOW

Help helpers helpen

Website

naar smow website


van Heeckerenstraat 2
2242 GX Wassenaar 

Verantwoording

Naam : Stichting Steunfonds van de SMOW
Inschrijving KvK-nummer: 27268258
Fiscaal nummer : 8161.61.975

Grondslagen van waardering :

  • Over het verslagjaar 2017 is de verslaglegging uitgevoerd in € 's
  • De Stichting bezit op 31 december 2017 geen Effecten of andere waardepapieren.
  • De Stichting heeft op 31 december 2017 geen verplichtingen.
  • De Stichting heeft in 2017 geen vergoedingen aan bestuurders verstrekt.
  • De Stichting had in 2017 geen personeel in dienst.
Inkomsten
2014201520162017
Rente inkomsten
3020165
Bijdragen van begunstigers
1.2071253.0881.893
Retour ontvangen voorschotten
639001.676
Uitgaven
Administratiekosten
0000
Bankkosten
148189188201
Bijdragen projecten van de SMOW
0000
Bijdragen voor individuele noodhulp
1.3001.0101.8863.482
Klik voor de Balans
Balans 2014.pdf
Balans 2015.pdf
Balans 2016.pdf
Balans 2017.pdf